OHSAS18001 : 2007

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی

گواهینامه OHSAS18001:2007 با عنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی در مورد مسائل مربوط به امور ایمنی و بهداشت کارکنان در یک مجموعه کاربرد دارد. هر مجموعه ایی که گواهینامه OHSAS18001 را دارد بدین معناست که کلیه الزامات قانونی و عملکردی تعریف شده و مطابق با استاندارد OHSAS18001 را در مورد کارکنان خود طراحی و اجرا کرده است. به دلیل اینکه این استاندارد از خانواده استاندارد OHSAS18000 است در بعضی مواقع با لفظ OHSAS18000 خوانده می شود.

ISO TS 29001 : 2010

سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت،گازوپتروشیمی

این استاندارد مقتضیات سیستم مدیریت كیفیت را برای طراحی، توسعه، تولید، نصب و خدمات محصول در صنایع نفت، پتروشیمی، و گاز طبیعی تعریف می‌كند. این استاندارد كه نتیجه مستقیم مشاركت بین ایزو و صنعت نفت و گاز بین‌المللی به رهبری مؤسسه نفت آمریكا (API) است، بویژه بر زنجیره تأمین نفت و گاز تأكید دارد.

این استاندارد مبتنی بر ایزو9001 بوده و مقتضیات مكمل را با تأكید بر جلوگیری از آلودگی و كاهش ضایعات در ارائه خدمات تعریف می‌كند. همچنین این استاندارد باعث هماهنگی جهانی شده و كیفیت تأمین كالا و خدمات از تأمین‌كنندگان را تضمین می‌كند.

 

ISO 10002 : 2018

سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتری

هدف این استاندارد کمک رساندن به سازمان ها ، مشتریان و کلیه طرف های ذینفع می باشند.

سازمان هنگامی که شکایتی را از مشتری دریافت می کند این شکایات می تواند فرصت های زیادی را برای بهبود در محصولات و فرایندها در اختیار سازمان قرار دهد و در صورتیکه فرآیند رسیدگی به شکایات به درستی انجام شود ، اعتبار و شهرت سازمان نیز خواهد سازمان دولتی یا خصوصی و یا کوچک و بزرگ باشد خواهد شد.

این استاندارد و استانداردهای بین المللی مشابه به دلیل داشتن رویکرد نظام مند و یکسان با شکایات می تواند به راحتی مورد استفاده سازمان ها قرار بگیرد.

 

ISO 9001 : 2015

سیستم مدیریت کیفیت

سيستم مديريت كيفيت سيستمي است جهت تعيين خط مشي و اهداف وروشهاي دستيابي به آن هدف جهت هدايت وكنترل سازمان از نظر كيفيت. در واقع مي توان گفت با مديريت سيستماتيك كيفيت در يك سازمان مي توانيم به بهبود كيفيت برسيم واين يعني سيستم مديريت كيفيت.

اين سيستم در سازمانهايي برقرار مي شود كه از طريق سيستم مديريت كيفيت در جستجوي مزيتي هستند و سيستم مديريت كيفيت مي تواند سازمانها را در افزايش رضايتمندي ارباب رجوع ياري دهد.

 

 

گواهینامه های استاندارد و  مدیریت شرکت فراسازان پیچ گستر پارس

فرم نظرسنجی

ثبت شکایات

گواهینامه های تامین کالا

(وندور لیست)

فرم استخدام

آزمایشکاه

17025

Copyright 2018 - Farasazan Pitch Gostar Pars Co

Designed By  A.Momtahan