آزمایشگاه فراسازان پیچ گستر پارس

 

 از پیشرفته ترین آزمایشگاه های حال حاضر کشور و دارای گواهینامه ISIRI-ISO/IEC 17025 از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران می باشد

 

شماره گواهینامه تایید صلاحیت: NACI / Lab / 1135

 

 

 

 

 

 

 

فرم نظرسنجی

ثبت شکایات

گواهینامه های تامین کالا

(وندور لیست)

فرم استخدام

آزمایشکاه

17025

Copyright 2018 - Farasazan Pitch Gostar Pars Co

Designed By  A.Momtahan