تولید انواع پیچ  ( Stud Bolt, Hex Bolt, Anchor Bolt, U Bolt,…)

 تولید انواع مهره  (Hex Nut, Heavy Hex Nut, Coupling Nut, ….)

 تولید انواع پیچ و مهره بدون محدودیت قطر و طول، و یا مطابق با استانداردهای بین المللی (ASTM - DIN , ...)

 تولید پیچهای مقاوم به حرارت، اسید و محیطهای خورنده

 ارائه خدمات پوشش دهی به درخواست مشتری  (گالوانیزه سرد، گالوانیزه گرم، کادمیوم، داکرومات، تفلون (PTFE) و زایلین)

فرم نظرسنجی

ثبت شکایات

گواهینامه های تامین کالا

(وندور لیست)

فرم استخدام

آزمایشکاه

17025

Copyright 2018 - Farasazan Pitch Gostar Pars Co

Designed By  A.Momtahan