عملیات حرارتی

 

مشخصات کوره ها:

  • اتمسفر کنترل با گاز محافظ تا طول 160 سانتیمتر
  • کوره Hardening تا دمای 1050 درجه سانتیگراد
  • کوره Tempering تا دمای 650 درجه سانتیگراد
  • ظرفیت انجام عملیات 1000 کیلوگرم بر ساعت
  • قابلیت فرایند Carburizing
  • زاج کاری (Black Oxide)
  • قابلیت دریافت نمودارهای عملیات حرارتی TTT , CCT

فرم نظرسنجی

ثبت شکایات

گواهینامه های تامین کالا

(وندور لیست)

فرم استخدام

آزمایشکاه

17025

Copyright 2018 - Farasazan Pitch Gostar Pars Co

Designed By  A.Momtahan